Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego za kwiecień rb. [1934] // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej.- 1934, nr 13, s.

Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego za kwiecień rb. [1934]

Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego za kwiecień rb. [1934]