Korporacja Kupiecka w Gdyni rozpoczęła nowy rok pracy. Na czele nowego zarządu stanął ponownie prezes p. Cz. Nowacki // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 124, s. 8

Korporacja Kupiecka w Gdyni rozpoczęła nowy rok pracy. Na czele nowego zarządu stanął ponownie prezes p. Cz. Nowacki // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 124, s. 8