Oszust Horaczek przed sądem gdyńskim. Wystawa polsko-czeska w Gdyni nie powstała wcale // Słowo Pomorskie. – 1933, nr 233, s. 2

Oszust Horeczek przed gdyńskim sądem

Oszust Horaczek przed sądem gdyńskim