Ms. “Chrobry” w dn. 25 lutego spłynie na wodę // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 34, s. 3

Ms. "Chrobry" w dn. 25 lutego spłynie na wodę