O udostępnienie Gdyni dla małych eksporterów // Kurjer Poznański. – 1935, nr 12, s. 8