Obowiązek uprawy ziemniaków rakopodobnych // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 98, s. 8

Obowiązek uprawy ziemniaków rakopodobnych // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 98, s. 8