OBRÓT ZIEMIĄ – BUDOWLE I BUDOWNICTWO, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937

OBRÓT ZIEMIĄ - BUDOWLE I BUDOWNICTWO, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937