Odczyt posła angielskiego w Gdyni o państwie, które zajmuje jedną czwartą globu ziemskiego // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 18, s. 12

Odczyt posła angielskiego w Gdyni o państwie, które zajmuje jedną czwartą globu ziemskiego // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 18, s. 12