Odpływ sił rzemieślniczych z Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 17, s. 5

Odpływ sił rzemieślniczych z Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 17, s. 5