Ogólnopolski Zjazd Budowniczych w Gdyni // Przegląd Budowlany. – 1934, nr 4, s. 105-106

Ogólnopolski Zjazd Budowniczych w Gdyni

Ogólnopolski Zjazd Budowniczych w Gdyni