Budowa domków indywidualnych pod Gdynią / (Lb) // Przegląd Budowlany. – 1932, nr 11, s. 259.- Il.

Budowa domków indywidualnych pod Gdynią