Narodowy Blok Gospodarczy postawił sobie za zadanie reprezentować niezależną opinję wszystkich narodowo i katolicko myślących warstw obywatelstwa gdyńskiego, bez różnic klasowych. Przeto wzywamy Was, Obywatele i Obywatelki: dnia 5 marca 1933 roku głosujcie na listę nr. 5, której kandydaci sami do Was przemawiają // [Plakat wyborczy]

Janakowski Stefan Narodowy Blok Gospodarczy postawił sobie za zadanie reprezentować niezależną opinję wszystkich narodowo i katolicko myślących warstw obywatelstwa gdyńskiego, bez różnic klasowych. Przeto wzywamy Was, Obywatele i obywatelki: dnia 5 marca 1933 roku głosujcie na listę nr. 5, której kandydaci sami do Was przemawiają // [Plakat wyborczy]

Jankowski Stefan