Pasażerowie linji “Orłowo Morskie-Palestyna” zgłaszają swe pretensje // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 21, s. 6

Pasażerowie linji "Orłowo Morskie - Palestyna"zgłaszają swe pretensje