Pierwszy prywatny magazyn portowy w Gdyni // Gdynia i Gdańsk Porty Polskie styczeń 15 marzec 1929 r., s. 27. – Il.

Pierwszy prywatny magazyn portowy w Gdyni