Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń w Toruniu. Reprezentacja w Gdyni // Gdynia i Gdańsk Porty Polskie, styczeń 15 marzec 1929, s. 28-29. – Il.

Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń w Torunku. Reprezentacja w Gdyni