Pierwszy transport rudy cynkowej przez Gdynię // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7 s. 37

Pierwszy transport rudy cynkowe przez Gdynię