Po walnym zebraniu Polskiej YMCA w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 104, s. 6

Po walnym zebraniu Polskiej YMCA w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 104, s. 6