Praca portu rybackiego w Gdyni. W styczniu [1936 r.] // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 4, s. 22

Praca portu rybackiego w Gdyni. W styczniu [1936 r.]