Przedsiębiorstwo Budowlane J. Mikulski, Gdynia Szosa Gdańska // Gdynia i Gdańsk Porty Polskie, styczeń 15 marzec 1929, s. 30-31. – Il.

Przedsiębiorstwo Budowlane J. Mikulski

Przedsiębiorstwo Budowlane J. Mikulski, Gdynia Szosa Gdańska