Praca statków L. Ż. Gdynia – Ameryka, Żeglugi Polskiej i Polsko-Brytyjskiego Tow[arzystwa]. Żegl[ugi]. // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 19

Praca statków L. Ż. Gdynia - Ameryka, Żeglugi Polskiej i Polsko-Brytyjskiego Tow[arzystwa]. Żegl[ugi]. // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 19