PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSKIE, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937

PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSKIE, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937