Przewóz towarów statkami polskiemi // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 1, s. 5

Przewóz towarów statkami polskiemi