RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1998, 16 – 22 stycznia