RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1998, 23 – 29 stycznia