Ruch pasażerski w porcie gdyńskim za r. 1935 // Polska na Morzu. – 1936, nr 3, s. 36

Ruch pasażerski w porcie gdyńskim za r. 1935