Ulica 10 Lutego / Antoni Jacek Kosecki // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [205]-212. – Il.

Ulica 10 Lutego