Rybacy organizują Związek Właścicieli Kutrów // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 5, s. 20

Rybacy organizują Związek Właścicieli Kutrów