Stan budownictwa mieszkaniowego w m. Gdyni (Lb.) // Przegląd Budowlany. – 1932, nr 10, s. 233. – Tab.

Stan budownictwa prywatnego w m. Gdyni