Święto polskiej Marynarki Handlowej / Morze. – 1935

święto polskiej marynarki handlowej