Szkic działalności przedsiębiorstwa “Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe S A.” / M. Z. // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1939, nr 1, s. 53-61. – Tab.

Szkic działalności przedsiębiorstwa "Gdynia - Ameryka Linie Żeglugowe S A."