Transakcje w branży owocowej na gdyńskim rynku // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej.- 1936, nr 4, s. 22

Transakcje w branży owocowej na gdyńskim rynku