Walny zjazd harcerstwa polskiego obradować będzie w Gdyni w końcu maja // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 51, s. 5

Walny zjazd harcerstwa polskiego obradować będzie w Gdyni w końcu maja