Wspaniały obchód Święta Morza w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 144, s. 1

Wspaniały obchód Święta Morza w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 144, s. 1