[Wszystkie narody zarówno zwycięskie jak i pokonane w wielkiej wojnie od lat piętnastu czynią olbrzymie wysiłki nad odbudową ruiny gospodarcze] // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 5. – Portr.

Wszystkie narody