Z Polsko-Brytyjskiego Tow. Okrętowego Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, zesz. 3, s. 28

Z Polsko Brytyjskiego Tow. Okr.