ZDROWIE PUBLICZNE I OPIEKA SPOŁECZNA, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937

ZDROWIE PUBLICZNE I OPIEKA SPOŁECZNA, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937