Znaczenie Gdyni w stosunkach z Francją i jej kolonjami / Wacław Ostrowski // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 12, s. 4. – Portr.

znaczenie Gdyni w stosunkach z Francją