Obrót ziemią budowle i budownictwo, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938 // Redakcja Bolesław Polskowski Kierownik Biura Statystycznego. – Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1938

Rocznik-Statystyczny-Gdyni-35

Obrót ziemią // Rocznik Statystyczny Gdyńi 1937-1938