Dyr. Możdżeński na inspekcji portów w Gdyni i Gdańsku // Dzień Dobry. – 1939, nr 234, s. 5