Gdynia [rozwój gospodarczy] / (L.) // Przegląd Budowlany. – 1933, z. 3 [numer specjalny], s. 69-70. – Tab.

Gdynia [rozwój gospodarczy]

Gdynia [rozwój gospodarczy]