Ruch budowlany w Gdyni // Przegląd Budowlany. – 1936, nr 5, s. 207

Ruch budowlany w Gdyni