Fragmenty z organizacji robót przy budowie portu / Józef Czyż // Przegląd Budowlany. – 1933, z. 3 [numer specjalny], s. 69-71. – Rys., tab.

Fragmenty z organizacji robów przy budowie portu

Fragmenty z organizacji robót przy budowie portu

Fragmenty z organizacji robót przy budowie portu

Fragmenty z organizacji robót przy budowie portu