“GRUNHAUS” Skład i Eksport Materiałów Drzewnych z dniem 1-go maja br. przenosi się na ul. Morską nr. 58/62 (vis a vis Szkoły Morskiej) z równoczesnym uruchomieniem kompletnych warsztatów stolarskich. tel. 12-20

"GRUNHAUS"   Skład i Eksport Materiałów Drzewnych    z dniem 1-go maja br. przenosi się na ul. Morską nr. 58/62 (vis a vis Szkoły Morskiej) z równoczesnym uruchomieniem kompletnych warsztatów stolarskich. tel. 12-20