Obrót ziemią budowle i budownictwo, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 // Redakcja Bolesław Polskowski Kierownik Biura Statystycznego. – Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1934

Budowle i budownictwo, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 // Redakcja Bolesław Polskowski Kierownik Biura Statystycznego. - Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1934