Przyjazd dyrektora Departamentu Morskiego [Ministerstwa Przemysłu i Handlu] // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 17

Przyjazd dyrektora departamentu morskiego