Polska zakupiła 5 okrętów handlowych. Nareszcie stawiamy pierwsze kroki. Powstaje Państwowa Linja Żeglugi Morskiej // ABC. – 1926, nr 35, s. 1