Polskim szlakiem oceanicznym do Chicago / Leopold Tomaszkiewicz // Codzienna Gazeta Handlowa. – [brak danych]

Polskim szlakiem oceanicznym do Chicago