Prace wodociągowe w Gdyni // Pomorzanin. – 1928, nr 107, s. 3