Projekt gmachu Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Gdyni // Architektura i Budownictwo. – 1934, nr 12, s. 380-381. – Il.

Projekt gmachu Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Gdyni