Ruch budowlany w Gdyni w r. 1937 // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 1, s. 13

Ruch budowlany w Gdyni w r. 1937